امکانات و تجهیزات


  • فرز CNC 4 محور (یک عدد)
  • فرز CNC 3 محور (چهار عدد)
  • وايركات (سه عدد)
  • دستگاه فرز دکل NC
  • انواع دستگاه تراش
  • دستگاه اره نواري
  • جوش آرگون
  • ...